Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Mar 5, 2015

Arne Andersson, Postnord, är en av landets främsta e-handelsexperter. Han syns flitigt i debatten, på sociala medier och är ofta anlitad som föredragshållare. Vårt samtal kretsar kring e-handelns logistikeffekter, vilka trender som är tydligast just nu och även om hur framtiden kan komma att se ut i denna...