Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jan 15, 2015

Erik Behm arbetar på Business Region Göteborg med att hjälpa IT-branschen i regionen. Erik har också en bakgrund inom transportindustrin och det är just i mötet mellan dessa båda branscher som intressanta möjligheter visar sig.

Bild: Barry Li, BRG