Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Mar 23, 2017

"Man måste våga stå på ett ben"

Så säger Gerhard Guron, grundare och VD på Ongoing Warehouse. Gerhard är en sann entreprenör. På kort tid har hans företag gått från att vara en färsk uppstickare till en av de dominerande aktörerna på warehouse managementsystem för 3PL-branschen. När konkurrenterna...