Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

May 28, 2015

Henrik Ringsberg är forskare och expert på spårbarhet, alltså när man spårar flöden av gods och resurser i logistiksystem. I sin forskning har han främst fokuserat på fiskeindustrin, en bransch med mycket hårda krav på spårbarhet och kvalitet.

Länkar:

Kontaktuppgifter på LinkedIn

Henriks doktorsavhandling


May 21, 2015

Detta mycket speciella avsnitt spelades in live på Logistik och transport den 20 maj 2015. En variant av det klassiska Spanarna där trender identifieras och exemplifieras.

Till min hjälp hade jag de eminenta spanarna Lena Göthberg och Tobias Jonasson:

14405742316_b18ba7abe5_z

Lena är en känd profil i sjöfartssverige, hon har tidigare...


May 20, 2015

När katten är borta...


May 17, 2015

Den 20/5 2015 kl 12-13 kommer vi att sända Logistikpodden live från mässan Logistik och transport. Detta är ett test och det ska bli väldigt spännande att se om det fungerar som vi tänkt. Formatet på avsnittet kommer att bli lite annorlunda mot det vanliga. Jag kommer att ha två gäster med mig som kommer att...


May 14, 2015

Anders Karlsson är chefredaktör, bland annat för tidningen Transport iDag och för webbportalen Transportnet. Han är en transportexpert med encyklopediska branschkunskaper och på senare tid även kriminalförfattare. Anders startade sin transportjournalistiska bana redan på högstadiet med den hemmagjorda...