Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jan 29, 2015

Mikael Haglund är Teknisk Direktör på IBM i Sverige. IBM är ett företag som de flesta av oss associerar med hårdvara men i själva verket är det helt andra saker de sysslar med. Mikael berättar om hur deras system Watson blev mästare i Jeopardy och hur detta gynnar cancerforskningen. Vi pratar också om hur...