Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Mar 24, 2016

Cecilia Strokirk  har en lång och bred bakgrund inom transport och logistik. Från flygspedition till kompetensorganisationen SILF och European Logistics Association. Vi pratar om logistikindustrin, dess aktörer och framtid.
 
Länkar:
Theory of constraints
Aliexpress
Silf
Cecilia på LinkedIn
European Logistics...


Mar 10, 2016

Peter Nilsson har efter en mångårig bakgrund med ledningsuppdrag inom logistik och transport (bland annat på Tetra Pak och DHL) nu startat företaget Farewell som vill förändra transportindustrin.   

Länkar:
Ratos
Speed Group
En futurum
Eurostat
Farewell
 
Relaterade avsnitt:
Avsnitt 10 - Jonas Bohman
Avsnitt 18...