Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Feb 19, 2015

Jonas Bohman är grundare och VD i företaget Mindconnect. Han började sin bana som rymdingenjör och har även arbetat med oljeprospektering där han analyserade havsbottnen matematiskt. När han höll på med detta insåg han att hans algoritmer skulle kunna fungera minst lika bra inom transport-/trafiksegmentet och...