Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Aug 13, 2015

Logistikpodden har nu funnits sedan den 7/12 2014 och jag har haft hur kul som helst!

Logistikpodden kommer nu att ta en kortare paus. Nytt material ska spelas in och jag ägnar denna "säsongsfinal" åt att kort gå igenom de 34 intressanta avsnitt som hittills har publicerats.

Tanken är att du som lyssnare ska kunna...


Aug 6, 2015

Joakim Jardenberg är idag internetchef i Helsingborgs stad där han bland annat arbetar för att skapa så låg friktion som möjligt mellan stadens invånare och internet. Han har, och har haft, flera uppdrag åt stora företag och organisationer inklusive Regeringen. Vårt samtal handlade naturligtvis om internet....