Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Sep 17, 2020

I dagens Logistikpodden djupdyker vi i ett tema som vi tänker återkomma till vid flera tillfällen under hösten, nämligen konceptet Lean.

Som guide i dagens program har Nina och Per Olof tagit hjälp av Lars Medbo. Lars är docent och forskare på Chalmers och har i många år ägnat sig åt att skapa ny kunskap om...


Sep 3, 2020

Din chef säger: “Ja, du får åka på den där konferensen, men du får inte sitta ner bland resten av publiken utan måste stå längst bak och du får inte delta på fikarasterna. Det är för din egen och vår säkerhets skull.”

Skulle du acceptera det? Inte? Ändå tvingas vi dagligen in i smått usla digitala...