Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Sep 3, 2020

Din chef säger: “Ja, du får åka på den där konferensen, men du får inte sitta ner bland resten av publiken utan måste stå längst bak och du får inte delta på fikarasterna. Det är för din egen och vår säkerhets skull.”

Skulle du acceptera det? Inte? Ändå tvingas vi dagligen in i smått usla digitala kommunikationsverktyg. 

Vi har ju nästan alla fått ställa om till möten på distans senaste halvåret. Men vad är det egentligen som hindrar vissa organisationer från att erbjuda sina medarbetare en värdig digital arbetsmiljö? Och har vi verkligen digitaliserat våra möten?