Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Mar 19, 2015

Magnus Blinge är forskare på Chalmers inom logistik och miljö. Han var en av de första i Sverige som redan på 1990-talet arbetade med transporternas miljöeffekter kopplat till logistiken.

Sedan dess har han arbetat i konsultbranschen, på innovationsmyndigheten Vinnova och sedan några år är han tillbaka på...