Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Sep 17, 2020

I dagens Logistikpodden djupdyker vi i ett tema som vi tänker återkomma till vid flera tillfällen under hösten, nämligen konceptet Lean.

Som guide i dagens program har Nina och Per Olof tagit hjälp av Lars Medbo. Lars är docent och forskare på Chalmers och har i många år ägnat sig åt att skapa ny kunskap om Lean, i form av forskning, samt lära ut Lean till företag och studenter.

I programmet hjälper Lars oss bland annat bena ut vad Lean egentligen är, vad som är aktuellt inom området just nu samt vad vi kan lära av Japan och de av oss.

Det är med andra ord ett mycket spännande och lärorikt avsnitt som väntar dig som lyssnare!