Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jan 28, 2021

Årets första magasin!

P.O. har nya jobb, Nina har ändrat vanor och vi pratar bland annat om vad Covid kommer att få för logistikeffekter i vår vardag. Men allra mest pratar vi om vår tids hittills största försörjningskedjeprojekt - produktion och distribution av vaccin till världens befolkning.

Vi har läst en detaljerad redogörelse av Jonas Neubert om hur två av de vaccin som nu rullas ut har producerats och hanterats. Att säga att det är komplext är att underdriva...