Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jun 15, 2017

Detta är en kort krönika om ett ämne som jag brinner lite extra för - utbildning. Den är tidigare publicerad på LinkedIn och Facebook (se länkar nedan).

Länkar:

Texten på LinkedIn (engelska)

Texten på Facebook (svenska)

Chalmers två MOOCs i logistik:

System Design for Supply Chain Management and Logistics

Master Control in Supply Chain Management and Logistics