Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jul 23, 2020

Starke Arvid producerar hanteringsutrustning för byggindustrin, men även snöröjningsprodukter. Hur ser produktionen ut på ett företag vars huvudsakliga bearbetning handlar som svetsning? Och hur ser produktionsflödet ur när företagets VD är doktor i produktionslogistik?

Nina träffar Mattias Hellner, VD på företaget. Välkommen att titta in under taket på en modern produktionsindustri och samtidigt få en liten genomgång i hur logistiken på en byggarbetsplats fungerar.