Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Dec 6, 2018

Lars Green har arbetat med globala transporter sedan 70-talet, främst i den japanska NYK-koncernen. Han berättar om hur han skulle hoppa av som ung VD efter ett år men fastnade i 21 år till, om att rederier blir reditörer och speditörerna blir spederier (dvs de närmar sig varandras verksamheter).

Idag arbetar han som mentor, lärare och konsult i egna företaget, bland annat är han lärare i en kurs här på Chalmers. Han har även skrivit en bok om ledarskap och arbetar också för att öka mängden short sea shipping (närsjöfart) i landet.

Värt att nämna är också att Lars samlar på saker att sätta upp på sin bucket list, och en av dessa är den smått fantastiska meriten av att 1978 ha kommit in på legendariska Studio 54 i New York.

Lars på LinkedIn
Green Consulting Group
Studio 54
NYK
SOL-programmet på Chalmers (numera Internationell Logistik)
Den digitala draken
Lars bok ATTACC
Johan Lange
Maritimt forum
Closer