Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Dec 18, 2014

Leif Ohlsson är en känd profil i transportsverige. Efter en lång karriär i speditionsbranschen arbetar han idag som forskningssamordnare i Fordonskomponentgruppen, FKG. Leif sitter bland annat med i FFI-programmet (ett mycket stort forskningsprogram centrerat runt fordonsindustrin).