Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

May 28, 2015

Henrik Ringsberg är forskare och expert på spårbarhet, alltså när man spårar flöden av gods och resurser i logistiksystem. I sin forskning har han främst fokuserat på fiskeindustrin, en bransch med mycket hårda krav på spårbarhet och kvalitet.

Länkar:

Kontaktuppgifter på LinkedIn

Henriks doktorsavhandling

Göteborgs fiskauktion
QR-koder
Intervju med Mia Lenman, GS1
European Interoperability Framework
UML
XML
Havs- och vattenmyndigheten om spårbarhet
RFID
Det danska systemet Pack and sea som håller koll på fisklådor med RFID