Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Apr 30, 2015

Rikard Engström har disputerat inom området logistik och godstransport och arbetar på Trafikverket med just gods- och logistikfrågor. Han är en tongivande person i transportsverige och hans fullmatade månadsbrev med nyheter och spaningar läses av hundratals intresserade.

Länkar

Kontaktuppgifter

Rikards doktorsavhandling Competition in the Freight Transport Sector - A Channel Perspective

TEN-T-korridorerna

Rikards utmärkta månadsspaningar

Trafikverkets Omvärldsanalys 2014

Nollvisionen

EU:s teknikplattformar: ERRACERTRACALICE

High Capacity Transport

Regeringens beslut om 64 tonsekipage

Fyrstegsprincipen

Apple som köpte upp samtliga hårddiskar av Toshiba och sopade banan med konkurrenterna

Finansminister Gripenstedt som lånade stora summor för att bygga stambanan

Elvägar

Platooning