Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Apr 9, 2015

Lena Dyfverman har en lång karriär inom transport och logistik bakom sig. På företag som Fraktmäklarna, 4PL, Hogia, Consafe Logistics och Proxio har hon arbetat med många aspekter av transporter. Idag driver hon eget företag, Myadventure, och ska inom kort lansera sin första egna produkt. 

Vårt samtal handlade bland annat om hur logistikbranschens parter kommer överens och var makten egentligen ligger.

Länkar:

Myadventure

Fix candle