Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jun 21, 2018

Frances Sprei är expert på elektromobilitet. Hon forskar på Chalmers och har ett brinnande engagemang för hållbara transportlösningar. Vi pratar om framtidens städer, flytande sparkcyklar i Kalifornien, elfordon i allmänhet och elbilar i synnerhet.

[cardboard id="858"]

Frances på Chalmers
Frances på LinkedIn
Joakim Jardenberg pratar om sparkcyklar i #ensakidag

Maria Grahn
Eric Zinn