Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jan 29, 2015

Mikael Haglund är Teknisk Direktör på IBM i Sverige. IBM är ett företag som de flesta av oss associerar med hårdvara men i själva verket är det helt andra saker de sysslar med. Mikael berättar om hur deras system Watson blev mästare i Jeopardy och hur detta gynnar cancerforskningen. Vi pratar också om hur...