Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Mar 5, 2015

Arne Andersson, Postnord, är en av landets främsta e-handelsexperter. Han syns flitigt i debatten, på sociala medier och är ofta anlitad som föredragshållare. Vårt samtal kretsar kring e-handelns logistikeffekter, vilka trender som är tydligast just nu och även om hur framtiden kan komma att se ut i denna...