Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jun 7, 2015

Magnus Andersson är doktor i informatik och forskare på Viktoria Swedish ICT och Lunds Universitet. Han fokuserar för närvarande på frågor som rör transparens och social hållbarhet inom transportbranschen.
 
Länkar:
Magnus på Viktoria Swedish ICT
Lunds Universitet
Triple Bottom Line
Debattartikel i Metro om transparens
Öppna data
Cabotagestudien
Bounded rationality
eCall
Clockspeed
MyWays
e-paper används på busshållplatser i Storbritannien
Skiplagged
 
Relaterade avsnitt: