Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jul 7, 2022

Vem är Nina Modig? Varför valde hon att bli programledare för Logistikpodden? Vilka är hennes största förebilder?

Svaren på dessa frågor hör ni i veckans miniavsnitt där ni får bekanta er med personerna bakom Logistikpodden och lära känna oss lite bättre.

Foto: Cheyenne Olander
Redigering, mix och master av https://littlecabincreatives.com