Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Dec 23, 2019

Luckorna 15-23 i julkalendern. Vi går igenom begreppen realtidsbeslut, MPS, Just in time, E-handel, distributionsterminal, prognosticering, ledtid, Control tower och samlastning. Du hittar alla luckor på logistikpodden.se.