Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Dec 7, 2019

De första sju luckorna i julkalendern. Vi går igenom begreppen trafik, transport, logistik, lager, centralisering/decentralisering, fyllnadsgrad och transportpriser. Du hittar alla luckor på logistikpodden.se.