Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Sep 23, 2021

Julhandeln är i fara - eller i alla fall handeln med juldekorationer. Covid-19, container- och halvledarbrist tvingar världens försörjningskedjor att sakta ner. Vi ser också hur pandemin påverkat vårt beteende - eller har den det? Vi pratar också om förra avsnittet där vi fick lära oss allt om flöden av böcker på ett bibliotek. Vad finns att lära av detta? En hel del visar det sig. 

Redigering, mix och master av https://littlecabincreatives.com

Foto: Cheyenne Olander