Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Aug 20, 2020

I dagens magasinsavsnitt, som sponsras av Apotea, pratar Nina och Per Olof med Emmelie Johansson om Apoteas satsning på fossilfria leveranser. Det förklaras också hur man gör en “loop” i Skåne och vad “lean living” kan innebära. Men det är bara starten för givetvis följs temat från de senaste poddavsnitten upp med en diskussion om vad bygglogistik är och borde vara, att P.O.:s profetia snart slår in i och med Amazons etablering i Sverige samt vad som händer under hösten. Dessutom läggs en färsk hypotes/teori fram: allt handlar egentligen om att boka tvättid.

Ni kära lyssnare ombeds också inkomma med era önskemål om framtida poddinnehåll och reflektioner om hur nya regler om avfallshantering påverkar byggbranschen.