Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Dec 8, 2016

Denna krönika handlar om heterogent gods - gods som av någon anledning inte passar in i det system som fått i uppgift att hantera det. Vad har detta med en förorättad elefant att göra? Lyssna på krönikan!

hg-icons1-1024x1024

Länkar:

Min avhandling Heterogeneous Goods in Transportation Systems - A study on the uses of an object-oriented approach

Förlagan till denna krönika finns även som blogginlägg på Logistikfokus.