Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jan 7, 2016

Denna krönika är en fortsättning på den förra (Social shipments) där jag lekte med tanken att applicera logiken från Twitter på ett informationssystem för transporter.

Texten är sedan tidigare publicerad på Logistikfokus.

Vill du själv spela in en krönika? Hör av dig!

Foto: pigeon via photopin (license)