Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jun 30, 2016

Karin Mannerstedt Berg är jurist och en av våra främsta experter på säkerhet inom transport, bland annat av farligt gods. Hon har en lång karriär inom området och har arbetat på olika myndigheter såsom Räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Rikspolisstyrelsen. Idag arbetar hon på Chalmers och vårt samtal handlade om lagstiftning, farligt gods, förhandlingsteknik i FN, terrorism och pirater. Bland annat.
 
 
Länkar:
Karins hemsida på Chalmers
Säkerhetsrådgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
ISO 39001
 
 
Avsnittet med Daniel Ekwall