Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Dec 5, 2014

Välkommen till det första avsnittet av Logistikpodden!

Henrik Sternberg är transportforskaren som fick media, och regeringen, att börja fokusera på cabotagetrafiken. Hans projekt Cabotagestudien har via en innovativ datainsamlingsmetod genererat en bild av cabotagetrafik som inte tidigare synts i statistiken.