Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Dec 7, 2017

Med detta lilla julkort vill Logistikpodden önska en god, och alltigenom välplanerad, effektiv, förutsägbar och lönsam juletid.