Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Dec 24, 2015

Med denna lilla dikt vill jag passa på att tacka för 2015 och önska en riktigt GOD JUL!

 

 

 

 

 

Ljudeffekter:

juskiddink

tommccann