Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Dec 16, 2021

Årets sista magasin bjuder på logistiskt optimerade julbord, föreläsningar på Chalmers och jämställd snöröjning. Vi pratar också om byråkratin som bromsar utvecklingen av autonoma fordon och hur ett nytt regelverk skulle öppna för bättre möjligheter.

Det blir intressanta reflektioner kring våra senaste avsnitt som för oss till insikten att planering och flöden genomsyrar i stort sett all verksamhet. Från matlagning till filmskapande, logistiken finns överallt och våra gäster har mer gemensamt än man kan tro.

Vi är otroligt tacksamma att vi får möta alla dessa begåvade människor inom så många olika yrkesgrupper och ser fram emot att ta oss an ett fullspäckat 2022 tillsammans med er, våra fantastiska lyssnare.

 

Avsnittet presenteras i samarbete med RISE – Research Institutes of Sweden. RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

I dagens intervju berättar RISE hur myndigheter och företag kan samverka inom ekosystem för att dela och berika data för att accelerera deras gemensamma innovationskraft. Samverkan kan även innefatta formaten för hur datan samlas in och publiceras, samt programvara för ex. insamling, bearbetning och tillämpning av datan. Om ni vill veta mer, kontakta Johan Linåker på johan.linaker@ri.se


Redigering, mix och master av https://littlecabincreatives.com

Foto: Cheyenne Olander