Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

May 28, 2020

Göteborgs Stadsmission tar emot tonvis med mat varje vecka, mat som annars skulle slängts. Hur arbetar de med att omsätta denna mat till verklig nytta för de som har det tuffast i samhället? Möt Tomas Carlström som är marknads- och kommunikationschef på en mycket viktig organisation som under Covid-19 fått ta sig an flera nya utmaningar.