Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jan 28, 2016

Erika Svanström är kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Hon har tidigare verkat som politiker och vårt samtal handlade bland annat om hur en branschorganisation arbetar gentemot det politiska systemet. Vi pratar också om cabotage, internationellt arbete och mycket mer.
 
Länkar:
Erika på LinkedIn
Sveriges Åkeriföretag
Trafikutskottet
EU - DG MOVE
Cabotagestudien
Upphandlingsmyndigheten (Miljöstyrningsrådet är numera en del av denna)
Q3
FFF-utredningen
Hypekurvan
 
Relaterade avsnitt:
Henrik Ringsberg
Maria Grahn
Karin Svensson Smith