Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Mar 24, 2016

Cecilia Strokirk  har en lång och bred bakgrund inom transport och logistik. Från flygspedition till kompetensorganisationen SILF och European Logistics Association. Vi pratar om logistikindustrin, dess aktörer och framtid.
 
Länkar:
Theory of constraints
Aliexpress
Silf
Cecilia på LinkedIn
European Logistics Association - ELA
EURO-LOG
Closer
Fallstudie Zara del 1 och del 2
 
 
Avsnittet är inspelat den 22/9 2015.
 
Relaterade avsnitt: 
Avsnitt 16 - Jonas Söderström
Avsnitt 33 - Christian Sandström