Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jan 22, 2015

Violeta Roso är forskaren som dubbats "Queen of dryports" för sitt banbrytande arbete med torrhamnar (hamnar med hanterings- och administrationsgränssnitt inåt landet).