Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Feb 5, 2015

I detta avsnitt träffar vi inte bara en utan två eldsjälar - samtidigt, dessutom. Maria Gustafsson är en känd person inom sociala medier och även på andra ställen. Hon är teknikreporter på Sveriges Radio, grundare av den fantastiska knytkonferensen Webcoast och har ett radiochip inopererat i handen. Lena Göthberg är känd i transportsverige. Efter en karriär som försäkringsmäklare drev hon SAI - Sjöfartens Analys Institut i ett antal år och är nu en av landets mesta twittrare och bloggare inom sjöfart. Maria och Lena träffades för snart två år sedan (hur berättas i inslaget) och idag arbetar de ihop med Zero Vision Tool - en kommunikations- och kollaborationsplattform för sjöfartsnäringen.

Länkar som nämns i intervjun:

Lenas företag GIGS

Marias företag MIKU

Social Media Club Göteborg

Geekwalk

Geek Girl Meetup

Marias podcast Gott prat

Förmiddag i P4 med Stefan Livh (till exempel när Maria berättar om sitt chip i handen).

Maria på Twitter: @mikumaria

Lena på Twitter: @LenaGothberg