Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Feb 15, 2018

Linda Borgenstam är VD för Schenker Consulting och har de senaste 15 åren arbetat med logistik- och transportfrågor. I konsultrollen har hon träffat på många olika branscher och organisationer och sitter idag på många erfarenheter och insikter om bland annat automation, elektrifiering och digitalisering. Vi pratar om allt detta, naturligtvis, men även om skillnader mellan svensk och amerikansk utbildning, om behovet av människor i framtidens logistiksystem samt om nyttig mat som blir färdig medan du sover. 

Länkar:

Linda på LinkedIn

Schenker Consulting

Food Pharmacy

Avsnitt 17 - Lena Dyfverman (har arbetat med bland annat 4PL)

Avsnitt 55 - Gerhard Guron (arbetar mot 3PL-industrin)

Filmen med Matgeek på KitchenTime: