Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Feb 1, 2018

 

I månadsskiftet januari/februari har jag ett av mina absolut roligaste projekt. Jag är ordförande i juryn på tävlingen Framtida Transporter på Universeum i Göteborg. Tävlingen är öppen för sjunde- och åttondeklasser och gick i år för sjätte gången. Jag har varit med sedan starten och varje år blir jag golvad av all kreativitet och all framtidstro hos dessa ungdomar. I avsnittet deltar även Fares Slimani och Adnan el Mughrabi från årets vinnarklass 8A på Römosseskolan.