Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jul 27, 2017

”Logistiker blir man inte för att nå framgång och ära. Det är först när det saker går åt skogen som man letar efter logistikern.”

Nina Modig är doktor i eventlogistik (filminspelningar, stora evenemang, byggprojekt etc.). Hon har efter sin forskarutbildning på Chalmers arbetat flera år i byggbranschen, men fokuserar numera mycket på sjukvård och hur logistik på sjukhus borde gå till samt hur man driver förändringsarbete.

Vårt samtal handlar om Ninas karriär, om byggbranschen, McDonald’s, hotellfrukostar, busskuponger, hur man packar inför en resa och, så klart, om sjukhus. Många av våra sjukhus är byggda på 70-talet och behöver byggas om för att möta framtidens förutsättningar med resistenta bakterier, nya typer av sjukdomar, nya vårdmetoder samt naturligtvis digitaliseringen. Och jag får en fråga som jag inte fått förut.

Länkar:
Nina på LinkedIn
Ninas blogg Change for fun
Hjärtstartare som levereras med drönare från Flypulse

Avsnitt 4 - Johanna Linder