Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Jul 13, 2017

Erik Starck är en person som jag borde känna. Vi har ju trots allt 70 gemensamma vänner på Facebook. Men trots detta visade det sig att vi aldrig träffats eller ens konverserat online innan vi sågs på House of Ada i Malmö. Jag passade på att träffa Erik då jag var i Malmö och vi hade ett mycket lärorik och intressant samtal om e-hälsa, hackathons, startups och om hur man inte ska ta betalt i aktier när man säljer sitt företag på höjden av en värderingsbubbla.

Länkar:

Erik på LinkedIn

Lean forward

House of Ada

Centre for Healthcare Improvement

Health2B

Honest By

Peter F Hamilton

En scary robot från Boston Dynamics:

Relaterade avsnitt:

Avsnitt 32 - Claes Magnusson

Avsnitt 33 - Christian Sandström

Avsnitt 34 - Joakim Jardenberg