Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Sep 29, 2016

Kristian Hamberger är logistikchef på Mat.se. Ola Åstradsson från företaget Brandspot är ansvarig för planeringen av de olika stoppen på Volvo Ocean Race. Båda kämpar med logistikutmaningar i system som inte följer reglerna. Kristian behöver hantera ständiga förändringar och extremt tuffa kundkrav som behöver uppfyllas inom loppet av timmar. Ola arbetar i treårscykler med ofantligt komplexa och kostsamma event där oförutsedda händelser sker hela tiden.

Avsnittet är ett experiment - inspelat inför publik på mässan Logistik 2016 i Stockholm den 21/9 2016.

Länkar:

Mat.se
Brandspot
Volvo Ocean Race
Logistikmässan