Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Oct 13, 2016

Jeppe Larsen är logistikentreprenören som vill koppla ihop cyklar med eldrivna fartyg för leveranser i städer. Han driver idag cykelåkeri, båtcharter och barnklädesföretag - alla med tydligt ekofokus. Samtalet är inspelat under Almedalsveckan 2016 i Visby.

 

Länkar:

Move by bike
Ekocharter
Barnklädesmärket Bonkeli
Cradle Net
Sellpy

 
Relaterade avsnitt:
Christian Sandström
Johan Erlandsson