Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Mar 10, 2016

Peter Nilsson har efter en mångårig bakgrund med ledningsuppdrag inom logistik och transport (bland annat på Tetra Pak och DHL) nu startat företaget Farewell som vill förändra transportindustrin.   

Länkar:
Ratos
Speed Group
En futurum
Eurostat
Farewell
 
Relaterade avsnitt:
Avsnitt 10 - Jonas Bohman
Avsnitt 18 - Sebastian Bäckström