Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Dec 31, 2015

Karin Svensson Smith (mp) är ordförande i Riksdagens Trafikutskott och har en mångårig politisk karriär bakom sig. Hon fokuserar på transport-, trafik- och miljöfrågor.  och vi sågs på hennes tjänsterum i Stockholm den 26 november 2015, strax innan ett möte med Trafikutskottet.
 
Länkar:
Karins hemsida på Riksdagen
Karins egen sida
Trafikutskottet
Seminarium på temat fossiloberoende transportsektor från Trafikutskottet den 2/12 2015:

UbiGo (ett MaaS-projekt)
Samordnad varudistribution i Ystad
FFF-utredningen (Fossilfrihet på väg)