Preview Mode Links will not work in preview mode

Per Olof Arnäs och Nina Modig lär känna logistikens experter och eldsjälar. 

Aug 6, 2015

Joakim Jardenberg är idag internetchef i Helsingborgs stad där han bland annat arbetar för att skapa så låg friktion som möjligt mellan stadens invånare och internet. Han har, och har haft, flera uppdrag åt stora företag och organisationer inklusive Regeringen. Vårt samtal handlade naturligtvis om internet. Men även om platooning, medborgarlön och hur man kan göra uppror mot taylorismen. Och mycket annat.
 
Jocke Solcell
Joakim visar upp sitt solcellsbatteri
 
Avsnittet är det sista av fem inspelade under Almedalsveckan 2015. De är alla inspelade under drygt ett dygn och har publicerats i kronologisk ordning. Anledningen till detta är att för mig utgör de fem avsnitten olika delar av samma konversation, fördelat på fem samtalspartners. De fem avsnitten och deras publiceringsdatum är:
  1. 9/7 2015 - Karolina Boholm
  2. 16/7 2015 - Johan Lange
  3. 23/7 2015 - Claes Magnusson
  4. 30/7 2015 - Christian Sandström
  5. 6/8 2015 - Joakim Jardenberg

Länkar:
Joakims hemsida där alla kontaktuppgifter med mera finns
Den fantastiska lilla datorn Raspberry Pi
Platooning
Physical Internet
Ett inlägg om Good enough
Richard Foster från Yale om hur medellivslängden för stora företag sjunkit från 67 till 15 år
THINK Accelerate
bilprospekt.se
DHL-studie om effekter och möjligheter med billiga sensorer
Bumbee Labs vill spåra din mobiltelefon
Brit Stakston och Deeped Strandh on digitala och analoga värderingar
En film om Flipped classroom
Rapporten Svenskarna och internet 2014
Fuck Taylor

Foto: Tobias Björkegren